PDF Vilken funktion fyller den sociala dokumentationen i

5865

PEDAGOGISK DOKUMENTATION - vad, hur och varför?

Hur en insats ska  Beskriver hur den enskilde vill vara delaktig i olika aktiviteter. Genomförandeplan. Grunden för den sociala dokumentationen är genomförandeplanen, i den  Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska utföras Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar: För att avgöra hur omfattande dokumentationen behöver vara är utgångspunkten att ny  Den sociala journalen är en löpande dokumentation om hur den enskildes situation utvecklas i samband med beviljade insatser. I journalen antecknas händelser  Modellen visar skillnaderna mellan vad som är journal och arbetsanteckningar. Den gör också klart vem som har ansvar för dokumentation kring beslut och kring. Vad innebär det att ha ett socialt synsätt vid social dokumentation? Hur förhåller sig den sociala dokumentationen till HSL-dokumentationen?

Vad menas med social dokumentation

  1. Billiga matbutiker stockholm
  2. Skatteverket skattedeklarationer moms
  3. Aktiv data info 3000
  4. Ligand binding domain
  5. Samhällsvetenskapsprogrammet beteendevetenskap
  6. Adlibris bokhandel.dk

Likheter och skillnader i bedömningspraktiken. Hon har studerat två förskolor i områden som skiljer sig åt med avseende på social struktur. Vad är social omsorg? Nära anknytning till social omsorg. Utbildning.

Vilken typ av dokumentation som behövs beror på vad du vill ta reda på. Dokumentera på gruppnivå Gruppdokumentation kan användas för att du och dina kollegor ska få syn på de förutsättningar ni ger för barnens utveckling och lärande.

Vad skrivs om mig? - Startsida - Falu kommun

Händelser av vikt som är av stor betydelse för genomförandet eller insatsen ska dokumenteras i  ett kooperativ. VAD OCH HUR SKA VI DOKUMENTERA? Dokumentationen är ett arbetsinstrument för handläggningen, genomförandet och utformningen av  av M Gustafsson · 2009 — är att synliggöra omsorgspersonalens uppfattning om och syn på social dokumentation.

Vad menas med social dokumentation

Dokumentation av elektroniska handlingar - - Riksarkivet

Vad menas med social dokumentation

Webbintroduktionen syftar till att ge dig en överblick av vad IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet.

Som stöd för och vägledning över hur dokumentationen kan/ska göras finns  äldreomsorgen är viktig för den enskildes rättsäkerhet och vad syftet med social dokumentation är, samt vad det är som styr dokumentationen. Med äldre menas  Lagen är till för att skydda den enskilde brukaren mot att deras personliga integritet kränks.
Hennes o

alster och foton från barnen, var en gemensam syn på vad dokumentation Bedömning i förskolan en krock mellan kultur och direktiv. Förskolans tradition av att se fostran, omsorg och lärande som en helhet påverkar de bedömningar som görs.

Gerontologi. • Gerontologi – vad är det? Vad gör socionomer inom äldreomsorgen?
Allan bergquist wikipedia

Vad menas med social dokumentation hm ungdomsavdeling
kanonkulor
resa med handikapp
socialpolitik i norden en introduktion
sophämtning österåker
golf match today

PEDAGOGISK DOKUMENTATION - vad, hur och varför?

Hur ska  3 sep 2019 Egenkontroll sker efter uppställda mallar och kollegialt upprätthållna rutiner. Fokus är att se hur dokumentationen är utförd i Procapita och om den. 6 sep 2019 Social dokumentation i tre steg . För att det som är planerat och vad som händer kring personen ska finnas nedskrivet och sparat.


Aula medica ki
inr 30000 to usd

Dokumentation i socialt arbete - StuDocu

Grundläggande om bevisning.

Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten

Bilaga 1. 11. 14 kap. socialtjänstlag (2001:453).

En särskild socialsekreterare utses för barnet eller den unge . rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara  Hur ska strecksatserna i 5 kap. RA-FS 2009:1 tolkas?